.

Drie weken geleden informeerden we u over de € 600 miljoen die het kabinet heeft uitgetrokken voor ondersteuning aan bedrijven in de agrarische sector, waaronder de sierteelt. Zojuist kwam het bericht door dat het loket voor deze steunmaatregelen alvast geopend wordt. Dat wil nog niet zeggen dat er al uitgekeerd zal gaan worden. Het kabinet wacht nog op groen licht van de Europese Commissie om deze steun te mogen geven. Staatssteun voor bedrijven is immers verboden.

De regeling staat niet alleen open voor telers en handelaren. Ook transporteurs van sierteeltproducten en vermeerderaars kunnen een beroep doen op de regeling. Verder staat de regeling open voor telers en groothandelaren in de zogenaamde voedingstuinbouw. Als u groenteteler of -handelaar bent en uw omzet is voor 75% of meer afhankelijk van directe of indirecte (dat wil zeggen via een tussenhandelaar) leveringen aan hotels, restaurants, cateraars of sportkantines, ook dan kunt u een beroep doen op de steunmaatregel.

Loket geopend
Om de vaart erin te houden, opent het kabinet nu alvast het loket voor deze regeling. De uitvoering ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Klik hier om meer te lezen over de regeling en u hiervoor aan te melden. Uiteraard kunnen we u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag.

De regeling kijkt naar uw omzet in de periode 12 maart tot en met 11 juni. Is uw omzet in die periode van 2020 30% of meer lager dan het gemiddelde in dezelfde periode van 2017 tot en met 2019, dan komt u voor steun in aanmerking. Voor groothandelaren is niet de omzet de norm, maar de brutowinst.

Voor de regeling gelden maxima per bedrijf. Was uw omzet in de referentieperiode van 2017 tot en met 2019 gemiddeld € 200.000 of minder, dan kunt u maximaal € 100.000 schadevergoeding krijgen. Was uw omzet in die periode € 3 miljoen of meer, dan is de steun maximaal € 1 miljoen. Op de site van RVO vindt u de omzettabel met de bijbehorende maximale tegemoetkomingen. De bedragen die u al ontvangen hebt uit hoofde van andere coronasteunmaatregelen (NOW, TOGS) worden op de tegemoetkoming in mindering gebracht.

Telers en groothandelaren in de voedingstuinbouw zullen per klant moeten bepalen of deze is ingedeeld in de categorieën die voor compensatie in aanmerking komen. Dat wordt weer bepaald aan de hand van de SBI-code, de aanduiding waaronder een onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aanvragen kunnen tot 4 juni ingediend worden.

Beperkingen worden voorzichtig opgeheven
U hebt de persconferentie van gisteravond vermoedelijk met belangstelling gevolgd. Voorzichtig start het kabinet met het loslaten van de teugels. Maandag mogen alle contactbezoeken, waaronder kappers, voetverzorgers en masseurs, weer aan de slag. Uw klanten kunnen alleen op afspraak bij u terecht. Op 1 juni volgt de horeca. Uw terras moet zo worden ingericht dat er steeds anderhalve meter afstand is tussen tafeltjes. Dat geldt ook voor strandtenten. Binnen mag u maximaal 30 gasten ontvangen, ook weer op gepaste afstand. Gasten moeten vooraf reserveren.

Graag verwijzen we naar de websites van uw brancheorganisaties voor de precieze spelregels binnen uw bedrijf. De versoepelingen betekenen in veel gevallen nog altijd beperkingen ten opzichte van hoe het was. Graag denken we met u mee wat dat betekent voor uw bedrijfsvoering, en hoe u deze kunt aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Openingstijden verruimen? In gesprek met de gemeente over een ruimer terras? Dit is de tijd om uw bedrijf anders in te richten dan hoe was. Omdat de tijd er rijp voor is en omdat de tijd er om vraagt.

Heeft u vragen, we helpen u graag.