Klokkenluidersregeling

Mocht u anoniem een melding willen doen omtrent het functioneren van onze organisatie of een van onze medewerkers, dan kunt u hiervan melding doen bij onze vertrouwenspersoon. Voor de gehele procedure verwijzen wij u naar bijgaand document.

Wij zullen uw melding vertrouwelijk behandelen. Met onderstaand formulier kunt u uw melding kenbaar maken. Dit formulier wordt rechtstreeks ontvangen door onze vertrouwenspersoon.


 uw gegevens  
  Naam
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  E-mail
* Website
  Telefoon
* Melding:
   * verplichte velden