Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van ons kantoor, dan kan deze zich wenden tot de kantoordirecteur, de heer P.C.M. de Boer AA, dan wel de heer W. Driebergen RA, voorzitter van de maatschap.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen. Met onderstaand formulier kunt u uw klacht kenbaar maken. Dit formulier wordt rechtstreeks ontvangen door een van bovenstaande personen.


 uw gegevens  
* Naam
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
* E-mail
* Website
  Telefoon
  Klacht:
   * verplichte velden